Edellinen
preloaderSulje
Tuleva
Matkakeskus Keskusta Satama Tilanne 2012
Vie hiiri ikonien päälle
Tervetuloa Lutakkoon
Nykytilanne
Takaisin
Tuleva
Vie hiiri ikonien päälle
Tutustu
asuinkortteliin
Lutakon aukio
Rantapromenadi
Tutustu
toimitiloihin
Vie hiiri ikonien päälle
Tutustu asuntoihin
Tutustu asuntoihin
Katso miltä sisäpiha näyttää
Vie hiiri ikonien päälle
Katso miltä sisäpiha näyttää
As Oy Libretto
Valitse kerros alla olevasta valikosta
Selaa asuntojen kuvia
nuolia klikkaamalla
Edellinen kuva
Seuraava kuva
Selaa asuntojen kuvia
nuolia klikkaamalla
Edellinen kuva
Seuraava kuva
Selaa asuntojen kuvia
nuolia klikkaamalla
Edellinen kuva
Seuraava kuva
Selaa asuntojen kuvia
nuolia klikkaamalla
Edellinen kuva
Seuraava kuva
Valitse kerros valikosta

Kiitämme kaikkia Lutakon kaupunginosakyselyyn osallistuneita. Kaikkien osallistuneiden kesken arvottiin 500 euron lahjakortti K-Ryhmän liikkeisiin. Arvonnan voitti Tapio Roiha. Onnittelut voittajalle.

Yleistä

Lutakko on monimuotoinen, haluttu asumisen, koulutuksen ja työpaikkojen kaupunginosa, joka yhdistää ydinkeskustan Jyväsjärveen. Noin 2500 asukkaan Lutakko on ainutlaatuinen yhdistelmä modernia rakentamista ja historiaa, luonnon rauhaa sekä sataman ja kaupungin eloisuutta.

Lutakko sijoittui kolmanneksi Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelman vuonna 2009 järjestämässä Suomen paras asuinalue –äänestyksessä. Lutakko oli kolmen kärkeen päässyt ainut uusi kerrostalovaltainen asuinalue.
Technopoliksen Innova 4 kiinteistön esittely. Toimistokortteli täydentyy Technopolin Innova kampuksen 4. osalla.Asuinkorttelia rakentavat Skanska ja YIT.

Rakentaminen

Rakentamisen viimeinen vaihe käynnistyi

Lutakon asuntoja on rakennettu viidessä vaiheessa, yksi vaihe kerrallaan. Vaiheistuksen ansiosta asuntotuotanto on voitu paremmin sopeuttaa kysyntään. Samalla rakentamisen aiheuttama haitta alueella jo asuville on voitu minimoida. Viides eli viimeinen asuintalojen rakennusvaihe alkoi vuonna 2011. Kaupunki jatkaa sataman kehittämistä.

Lutakko on ainutlaatuinen projekti Suomessa

Lutakon rakentaminen on ainutlaatuinen yksityisen tahon johtama aluerakentamisen projekti Suomessa. Jyväs-Helmi Oy on suunnitellut ja toteuttanut Lutakon rakentamista 1990-luvulta yhteistyössä viranomaisten, YIT:n ja Skanskan kanssa – unohtamatta asukasyhdistystä. Yhdestäkään projektiin liittyvästä hallinnollisesta päätöksestä ei ole valitettu.

Rakentamisen tavoitteet ja tulokset

Jyväs-Helmi on tutkinut väestörakennetta säännöllisesti. Tuloksia ja johtopäätöksiä on tulkittu yhdessä mm. yliopiston kanssa. Lutakossa halutaan tarjota asuntoja erilaisille väestöryhmille tasapuolisesti. Alueella on omistusasuntoja, asumisoikeusasuntoja ja vuokra-asuntoja.

TAVOITE: Alueen kaupunkikuva paranee koko projektin toteutuksen ajan

- Alueen kaavoituksessa ja rakennusten suunnittelussa on pyritty käyttämään useita suunnittelijoita, jotta alueen kaupunkikuva ja rakentaminen paranisi projektin myötä. Kaavojen toteuttamiskelpoisuus on varmistettu ennakkoon tarkemmalla toteutussuunnitelmalla, sanoo Jyväs-Helmi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Vesa Moisio.

- Lutakon rakentaminen on vaatinut kaikilta osapuolilta kokonaisuuden näkemistä ja riskin ottamista. Kaupunkikuvallista tai asunnon myyntinäkökulmaa ei voi kumpaakaan unohtaa. Tavoitteet on pidetty korkealla, mutta realistisina, kertoo YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Mikko Räty.

- Arkkitehtuuri kehittyy luonnollisesti ajan myötä, myös Lutakossa talot heijastavat aikaansa. Arkkitehtonisia ratkaisuja on tehty kokonaiskuva huomioiden, tiivistää Skanska Talonrakennus Oy:n aluejohtaja Jorma Mustakangas.

TAVOITE: Alue on terveellinen ja turvallinen

- Alue on harvinainen yhdistelmä kaunista luontoa ja kaupunkiasumista. Rantaraitti kiertää Jyväsjärven ympärillä ja mahdollistaa monipuolisen ulkoilun aivan kaupungin ytimessä. Rakentamisen yhteydessä on toteutettu kaikki viranomaisten vaatimat ympäristötutkimukset ja toimenpiteet, kertoo Moisio.

- Lutakko on rakennettu historialliselle teollisuusalueelle. Jyväs-Helmi Oy on tehnyt vahvasti työtä rakennusliikkeiden ja viranomaisten kanssa. Ympäristöasiat on selvitetty perinpohjin. Asukasyhdistyksen rooli on ollut merkittävä ja aktiivinen, toteaa Räty.

- Lutakossa on kiinnitetty huomiota pysäköintiin ja pyrkimys on, että autot eivät olisi pysäköitynä kaduilla, vaan pysäköintitiloissa. Alueella on hyvä, rauhallinen maine, kuvailee Mustakangas.

TAVOITE: Alue liittää kaupungin keskustan Jyväsjärven rantaan

- Lutakkoon on luotu palveluja ja toimiva infra. Liikenteen ja pysäköinnin toimivuuteen on panostettu. Pysäköintiä on kehitetty järjestelmällisesti ja Satamakadun uusi liittymä ja pysäköintitalo mahdollistaa Lutakonaukion liiketilojen toiminnan ja menestymisen, sanoo Moisio.

- Rautatie on asettanut määrätynlaisia rajoituksia rakentamiselle, mutta ylikulkusillat ja pysäköintitalo ovat helpottaneet liikennettä ja yhteyksiä, kertoo Räty.

- Lutakko on lähellä keskustan ydintä, ja kävelysillat sitovat alueen osaksi keskustaa, tiivistää Mustakangas.

TAVOITE: Asunnon omistaminen alueella on taloudellisesti turvallista ja haluttua

- Lutakon hyvästä maineesta kertoo muuan muassa se, että alue sijoittui kolmanneksi Joka kodin asuntomarkkinat -ohjelman vuonna 2009 järjestämässä Suomen paras asuinalue –äänestyksessä. Moisio kertoo.

- Asunnon ostaminen Lutakosta on turvallinen sijoitus, kun katsoo asuntohintojen kehitystä pitkällä aikavälillä, toteaa Räty.

- Jyväskylässä sijaitseviin yksiöihin ja kaksioihin sijoittamisen on arvioitu esimerkiksi Suomen Vuokranantajien selvityksessä olevan taloudellisesti kannattavaa, Mustakangas tiivistää.

Asuinkorttelia rakentavat Skanska ja YIT.
Toimistokortteli täydentyy Technopoliksen
Innova kampuksen 4. osalta
Tutustu myytäviin kohteisiin rakentajien sivuilla:


As Oy Nuotti YIT Koskenlaskija

As Oy Sointu YIT Marleena

As Oy Swingi Technopolis Innova 4

Historiaa

historia
1911 Wilhelm Schauman huutaa itselleen Lutakosta tontin

1912 vanerin tuotanto alkaa

1924 Bruno Krook rakentaa Schaumanin Linnan

1931 Rakennuspuusepäntehdas aloittaa

1940 Puutalotehdas aloittaa

1957 Lastulevytehdas aloittaa

1988 Runkosopimus solmitaan yhtiön ja kaupungin välillä 220.000 kem2:n kaavoittamisesta

1995 Teollinen toiminta alueella päättyy ja asuntorakentaminen alkaa

1997 Lutakossa asuu 400 henkilöä

2002 Lutakossa asuu 1.200 henkilöä

2007 Lutakossa 2.000 asukasta, 1.000 työpaikkaa ja 1.000 opiskelupaikkaa

2009 Lutakko palkittiin yhtenä parhaista asuinalueista Suomessa (Asuntomarkkinat ohjelman yleisöäänestyksessä)

2012 Siltakadun liikenne siirtyy alikulkuun Rantaväylän lähellä ja Satamakorttelin (viimeinen toteutusalue) rakentaminen alkaa

Tilastoja

Lutakossa asui vuoden 2011 alussa yhteensä 2 506 asukasta. Ikäjakaumaltaan Lutakko poikkeaa hieman muusta keskustan alueesta: Lutakossa asukkaiden keski-ikä oli muuta keskustaa alhaisempi. Alle kouluikäisiä lapsia alueella asui noin 5 % samoin kuin koululaisia. 20-40 vuotiaita nuoria aikuisia oli laskentahetkellä noin 48 % väestöstä. Eläkeläisiä alueella oli noin 20%, joka on jonkin verran ruutukaavakeskustaa vähemmän. Alueelle on toteutettu myös eläkeläisille tarkoitettuja asumispalveluja.

Työikäisiä suhteessa koko väestöön on Lutakossa muuta keskustaa enemmän ja samaten alueella asuvat ovat työllistyneet koko kaupungin lukuihin verrattuna paremmin. Kun koko kaupungin työttömyysprosentti oli 14,2, oli se Lutakossa 9,4.

Koulutukseltaan Lutakon asukkaissa on muuta keskustaa enemmän korkeakoulutuksen saaneita henkilöitä. Heitä on asukkaista yli 40%. Alueen asukkaiden keskimääräiset vuositulot ovat jonkin verran muun keskusta-alueen asukkaiden vuosituloja korkeammat.

Kahden hengen asuntokuntia Lutakossa oli noin 42 % talouksista, kun luku muualla keskustassa on noin 34%. Vaikka Lutakossa lapsiperheiden osuus on muuta kaupunkia alhaisempi, on se kasvanut ajan myötä.

Lutakon asuntojakautuma on muuta keskustaa ja kantakaupunkia monipuolisempi. Yksityisomistuksessa olevia asuntoja asuntokannasta on noin 60%. Loppuosa jakautuu asumisoikeusasuntojen ja vuokra-asuntojen kesken.

Lähde: Jyväskylän kaupunki, kaavoitus. 2011. Mikko Nikkanen. Lutakko tilastojen valossa.

Runsaasti työpaikkoja ja koulutustiloja

Asumisen lisäksi alueella on runsaasti työpaikkoja ja koulutustiloja. Alueella on mm. Technopoliksen toimitiloja, Messu- ja kongressikeskus Paviljonki, ja sen yhteydessä Solo Sokos Hotelli Paviljonki sekä ammattikorkeakoulu, jossa on merkittävä osa Jyväskylän informaatioteknologian opetuksesta. Alueelta on esteetön pääsy satamaan. Teollisesta historiasta muistuttavat saneeratut vanhat teollisuusrakennukset sekä entinen tehtaan patruunan asunto, ns. Schaumanin Linna.

Kulkuyhteyksiltään Lutakko sijaitsee erinomaisesti aivan Matkakeskuksen lähellä. Matkakeskuksen ja Lutakon välillä on kevyen liikenteen väylä ja alueelle liikennöivät kaupunkiliikenteen linja-autot

Asukasyhdistys

Lutakon asukasyhdistyksen rooli on pääsääntöisesti samanlainen kuin asukasyhdistyksillä yleensä. Yhdistys kuuntelee asukkaitaan ja heidän toiveitaan, informoi ajankohtaisista asioista, ottaa kantaa aluetta koskeviin suunnitelmiin ja järjestää asukkaille yhteistä toimintaa ja tapahtumia.

"Asukasyhdistys on seurannut Lutakon rakentamista ja tehnyt yhteistyötä rakennuttajien ja viranomaisten kanssa. Tavoitteenamme on, että se mitä rakennetaan olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista nykyisille ja tuleville asukkaille", kertoo Lutakon asukasyhdistyksen puheenjohtaja Erkki Nyrhinen. Asukasyhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jonka jäseneksi voi päästä syksyisin pidettävän vuosikokouksen kautta.

"Satamasta halutaan myös viihtyisä ja sellainen, joka tarjoaa miljööseen soveltuvia palveluita mahdollisimman hyvin. Alueelle ollaan rakentamassa elintarvikekauppaa ja alueelle toivotaan monipuolistuvaa pienyritystoimintaa", Nyrhinen summaa.

Pysäköinti ja palvelut keskiössä

Pysäköinti on ollut keskeisesti hallituksen listalla ja pysäköintimahdollisuuksia on kehitetty pitkäjänteisesti. Lutakkoon saatiinkin asukaspysäköintioikeus yleisiin pysäköintipaikkoihin asukasyhdistyksen aloitteen johdosta. Lisäksi alueelle rakennettiin pysäköintihalli. ”Toimiva pysäköinti on edellytys myös liiketoiminnalle ja palveluille Lutakossa”, tiivistää Nyrhinen.

"Satamasta halutaan myös viihtyisä ja sellainen, joka tarjoaa miljööseen soveltuvia palveluita mahdollisimman hyvin”, Nyrhinen summaa. Alueelle ollaan rakentamassa elintarvikekauppaa ja alueelle toivotaan monipuolistuvaa pienyritystoimintaa", Nyrhinen summaa.

Tyytyväisiä asukkaita

Asukkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä Lutakon miljööseen ja luonnonkauniiseen järvimaisemaan. "Lutakko on rauhallinen alue, vaikka onkin tiiviisti kaupungin läheisyydessä. Yhteistyössä rakentajien ja kaavoituksen kanssa olemme pyrkineet siihen, että jokaisesta asunnosta avautuisi järvinäköala", Nyrhinen tiivistää.


Lutakon asukasyhdistys

Linkkejä

Lutakon asukasyhdistys
Paviljonki
Trattoria
Jyväskylän Kongressikeskus
Lutakon tanssisali
Sataman yö

Yhteystiedot

 

SKANSKA
Skanska Talonrakennus Oy
P. O. Box 195
FI-40351 Jyväskylä
Suomi
Puhelin: +358 20 719 211

YIT
YIT Oyj
Kuormaajantie 7
FI- 40320 Jyväskylä
Suomi
Puh:
+ 358 50 397 8907

TECHNOPOLIS
Technopolis Innova 1
Piippukatu 11
40100 Jyväskylä
Suomi
Puh: +358 46 7120230

 

www.lutakko.com